مسئولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

دانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در قالب word در ۵۲ صفحه به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

مسئولیت مدنی کارکنان دفاتر اسناد رسمی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
مسئولیت قرار دادی و قهری ۳
مفهوم مسئولیت مدنی ۳
فصل اول : مبانی مسئولیت مدنی ۵
مبحث اول : مبانی نظری ۵
الف- نظریه تقصیر ۵
ب – نظریه مسئولیت ۶
ج – نظریه مختلط واسطه ۷
د – نظریه تضمین حق ۷
مبحث دوم – مبانی فقهی ۸
الف- قاعده لاضرر ۸
ب –قاعده اتلاف ۹
ج – قاعده تسبیت ۹
مبحث سوم – مبانی قانونی مسئولیت ۱۰
الف- قانون مدنی ۱۰
ب – قانون تجارت ۱۱
ج – قانون مسئولیت مدنی ۱۱
فصل دوم : مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ودفتریاران ۱۳
مبحث اول – سیر تاریخی ۱۳
الف – آیه ۲۸۲ سوره بقره ۱۳
ب- پیشینه تاسیس درحوزه حقوق عرفی و قانونی ۱۶
۱- سیر تاریخی قانون ثبت ۱۶
۲- مسئولیت مدنی درتحولات تاریخی قانون ثبت ۱۷
مبحث دوم – سردفتر اسناد رسمی، تعاریف، وظایف و مسئولیتها ۱۹
الف- تعاریف ۱۹
ب – وظایف ۲۰
ج – مسئولیتها ۲۱
۱- مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی در قوانین و مقررات ثبتی ۲۲
۲- بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی درنظامهای حقوقی ایران و اروپا ۲۴
۳- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی درقیاس با مسئولیت قضات و وکلا ۲۵
۴- افزایش وظایف و مسئولیتهای سردفتر اسناد رسمی و تبعات ناگوار آن ۲۹
مبحث سوم – الزام سردفتر اسناد رسمی درجبران خسارت، انواع و شرایط احراز آن ۳۲
الف- الزام درجبران خسارت و شرایط احراز آن ۳۲
ب – خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای و انواع آن ۳۵
۱- خسارات عمومی و خسارات اختصاصی ۳۶
۲- خسارات ناشی ازتلف مال و خسارات ناشی از فوت منفعت ۳۶
ج- مسئولیت سردفتر نسبت به جبران خسارات معنوی ۳۸
د- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در صورت تحقق عدم النفع ۳۹
ه – بررسی تحلیلی درج شرایط عدم مسئولیت در متن سند ۴۰
و – بیمه مسئولیت ولزوم اجرای آن ۴۱
ز – مصونیت سردفتر از مجازات و جبران خسارت اضافه دریافتی حق الثبت واریز شده ۴۳
مبحث چهارم – مسئولیت مدنی دفتریار ۴۴
مسئولیت مشترک سردفتران و دفتریاران ۴۵
مسئولیت دفتریار دوم ۴۶
منابع و ماخذ ۴۷

مقدمه :

بدون تردید آزادی و قدرت انتخاب و اختیار را می توان مهمترین وجه تمایز انسان نسبت به سایر مخلوقات برشمرد بطوریکه انسان محکوم به انجام غرایز نفسانی صرف نبوده و می تواند در بسیاری از موارد، فارغ از هر گونه الزام و اجبار تصمیم گرفته و به اندیشه های خود فعلیت بخشد تا آنجا که همین امتیاز منشاءبسیاری از پیشرفتهایی بوده است که بشر در طول تاریخ بنام و برای خود ثبت کرده است مسئولیت محصول آزادی است و تجاوز از حریم و حدود آزادیهاست که به مسئولیت انسانها موضوعیت می بخشد درواقع مسئولیت نوعی ضمانت اجرا جهت صیانت از حقوق فردی و اجتماعی انسانهاست تا هرکس اراده خود را بر دیگران تحمیل نکرده و آزادی رابهانه ای برای عینیت بخشیدن به خواسته های نامطلوب خود قرار ندهد. مسئولیت مولود همین آزادی اراده است تا آنجا که از قواعد عرفی گذشتگان و به عنوان یک اهرم بازدارنده اخلاقی فراتر رفته و بصورت نهادها و قوانین شکلی منطبق با نیازها، مصالح، عادات و رسوم و خصایص و ویژگیهای اقوام مختلف بشری مدون شده و به تکامل رسیده است.
عصر جدید دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتماعی است که مختصات و مقتضیات خاص و پیچیده خود را دارد. مسئولیت انسانها حاصل اجتماعی شدن و انصراف از آزادی مطلق و بی قید و شرط جوامع اولیه است جمع حق فردی با حق دیگران و برقراری نظم مطلوب مستلزم وضع و اجرای قواعد و مقرراتی است که مسئولیت از اهم این مقررات است بطوریکه به یکی از اصول ممتاز و مهم حقوقی تبدیل شده است.

جهت دانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران از فرم زیر اقدام نمایید.

نوشته دانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اولین بار در نمونه سوالات پیام نور | همیار دانشجو پدیدار شد.

منبع : نمونه سوالات پیام نور | همیار دانشجودانلود مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران
برچسب ها : مسئولیت ,مدنی ,رسمی ,مبحث ,سردفتر ,اسناد ,مسئولیت مدنی ,اسناد رسمی ,مدنی سردفتران ,سردفتر اسناد ,مقاله مسئولیت ,دانلود مقاله مسئولیت ,مسئولیت س